PODPOŘ

Sběr starých a nepotřebných telefonů

Pošlete 100 g (průměrná váha mobilu) k recyklaci a ušetřete přírodě 100 kg odpadního materiálu při výrobě nového.

Jak snadno a zdarma odevzdat mobil?

Zásilkovna
Bezplatný kód 98 765 259

Stačí jen zabalit a odnést

Partnerem kampaně je Zásilkovna, která zajistí bezpečné a bezplatné doručení mobilů do Remobilu.

Vezměte jakoukoli krabičku, dejte do ní mobily a zajistěte např. novinami proti pohybu. Krabičku zavřete a důkladně přelepte lepící páskou. Pak už jen stačí balíček odnést na jakoukoli podací pobočku Zásilkovny ve vašem okolí.

Více o dalších podmínkách

Městská část Název Ulice
Praha 2 Jedličkův ústav a školy V Pevnosti 13/4

ÚSPORA PRO PŘÍRODU z 1 telefonu

Sto gramů je průměrná váha mobilního telefonu. Jeho recyklací ušetříme tisíckrát víc surovin potřebných na jeho výrobu. V domácnostech v Česke republice se nachází kolem 12 milionů odpadních mobilů a jejich recyklace přináší významné úspory.

Mobil
1 recyklovaný
mobil
ušetří:
36,8 l
Vody
2,63 Kg
CO2
(ekvivalent)
1 kg
Ropy
A dále například nevyprodukujeme
 • toxické látky způsobující rakovinu (287 g ekvivalentu 1,4-dichlorbenzenu/mobil)
 • látky způsobující fotochemický smog vyjádřených ekvivalentem produkce oxidů dusíku (12 g/mobil)
 • látky okyselující půdu (32 g ekvivalentu oxidu siřičitého)
 • obecně toxické látky pro člověka (47 kg ekvivalentu 1,4-dichlorbenzenu/mobil)
 • zde odkaz na studii životního cyklu v rámci projektu Remobil (LCA): https://100gramuproprirodu.cz/wp-content/uploads/2022/10/LCA_REMOBIL_2021-FIN.pdf

Z každého mobilu 10 Kč
pro JEDLIČKŮV ÚSTAV A ŠKOLY

Pro bezbariérovou chatku a další úpravy dětského tábora pro hendikepované

Letošním cílem je zjednodušit pohyb a využití již existujícího dětského tábora v Bukové tak, aby si ho mohli co nejvíce užít i hendikepovaní. Pomyslnou třešničkou na dortu je vybudování bezbariérové chatky. Podívejte se na krátké video a uvidíte jak krásně to tam vypadá a možná si i sami zavzpomínáte na prázdninová dobrodružství z vašeho dětství.

Jak jsme společně již pomohli v loňskýc letech

Od samého začátku projektu je hlavním partnerem pro dobročinnost Jedličkův ústav a školy. Společně se nám díky vašim starým mobilům podařilo vybrat přes 300 tisíc korun. Konkrétně se z prostředků podařilo zajistit:

 • Vybavení místnosti fyzioterapie
 • Speciální koupací křeslo
 • Přepravní box na školní autobus
Jedličkův ústav a školy

FAKTA A ZAJÍMAVOSTI
O MOBILNÍCH TELEFONECH

V roce 2050 celosvětová populace dosáhne 9 miliard lidí a je tudíž nezbytné, abychom se naučili efektivně využívat zdroje a suroviny už nyní

Fakt 1

Výroba mobilního telefonu je extrémně energeticky náročná, jeden kilogram smartphonů (5-7 kusů), spotřebuje okolo 10000 MJ energie

Fakt 2

Nebezpečné odpady

Pokud mobilní telefon skončí na skládce odpadu, pak dochází k uvolňování toxických látek do životního prostředí, podle vědeckých studií až 40 % nebezpečného olova na skládkách odpadu pochází z elektrického a elektronického odpadu

Fakt 3

Aby si člověk dokázal jednoduše představit environmentální zátěž výroby mobilního telefonu, stačí zmínit jediný fakt, těžba, výroba a kompletace průměrného mobilního telefonu s sebou nese více než tunu odpadního materiálu

Fakt 4

Nekontrolované hromadění surovin

Zásoba surovin se za poslední desetiletí hromadí v antroposféře (čili lidské sféře) a je nezbytné, abychom tyto zdroje začali využívat co nejefektivněji a kontrolovali toky odpadních a často toxických materiálů

Fakt 5

Zajímají vás další zajímavosti o mobilních telefonech a přírodě? Sledujte náš Facebook a Instagram.

Projekt byl podpořen z grantu Hlavního města Prahy na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí.

Recyklujte ve Vašem městě

Pražská fakta

 • Nepotřebný mobil odloží do šuplíku 44 % Pražanů (v případě funkčních mobilů), resp. 40 % (v případě nefunkčních mobilů)
 • V Praze každý rok takto skončí v šuplíku okolo 150 tisíc kusů nepotřebných mobilů
 • Na konci roku 2020 připadal 1,12 kusů nepotřebného mobilu odloženého někde v domácnosti na obyvatele v Praze, tedy celkem 1,4 miliónů ks nepotřebných mobilů. To je asi 140 tun nepotřebných mobilů.
 • Velmi podstatnou informací je, že 50 % Pražanů nemá dostatek informací o recyklaci mobilních telefonů

O kampani

Remobil

Kampaň 100 gramů pro přírodu si klade za cíl informovat co nejvíce lidí o problematice starých a nepotřebných mobilních telefonů a zároveň těmto lidem umožnit co nejjednodušší cestu, jak tyto mobily předat k recyklaci. Za projektem stojí nezisková společnost Remobil, z.s., která již několik let provozuje projekt Remobil, více se dozvíte na www.remobil.cz. Kampaň podpořilo hlavní město Praha v rámci projektů pro zlepšení životního prostředí v Praze. Dalšími partnery je již výše zmíněný Jedličkův ústav a školy, Zásilkovna a také společnost Asekol, která v ČR zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení a také provozuje známé červené kontejnery pro sběr elektrozařízení.

Praha Praha Praha Praha

vyvětrejte šuplík
a pošlete svůj nepotřebný telefon

1

Vlož své nepotřebné mobily/mobil do jakékoliv krabičky, zajisti např novinami či igelitem proti pohybu a přelep lepící páskou.

2

Navštiv pobočku Zásilkovny a předej krabičku obsluze a nadiktuj jí kód 98 765 259.

Zaslání je bezplatné.

3

Děkujeme za vašich 100 gramů pro přírodu. Váš telefon bude předán k recyklaci a přírodě ušetříte 100 kg odpadního materiálu.

Upozorňujeme, že do sběru nepřijímáme nafouklé baterie z mobilních telefonů nebo jinak silně znečištěné či poškozené díly apod.